| |
00

Znanost u džepu

FOUCAULT I QUEER TEORIJA

tamsin spargo

FOUCAULT I QUEER TEORIJA

Price: 39,00 kn
Internet price: 31,20 kn

Discount: 20%
THOMAS KUHN I RATOVI ZNANOSTI

ziauddin sardar

THOMAS KUHN I RATOVI ZNANOSTI

Price: 39,00 kn
Internet price: 11,70 kn

Discount: 70%
DOBA SLIKA U TEORIJI MEDIOLOGIJE

nadežda čačinovič

DOBA SLIKA U TEORIJI MEDIOLOGIJE

Price: 39,00 kn
Internet price: 7,80 kn

Discount: 80%
MODA - zastiranje i otkrivanje

milan galović

MODA - zastiranje i otkrivanje

Price: 59,00 kn
Internet price: 11,80 kn

Discount: 80%
RAT U TRANSFORMACIJI

milan galović

RAT U TRANSFORMACIJI

Price: 49,00 kn
Internet price: 9,80 kn

Discount: 80%
WITTGENSTEIN I PSIHOANALIZA

john m. heaton

WITTGENSTEIN I PSIHOANALIZA

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%
BAUDRILLARD I MILENIJ

christopher horrocks

BAUDRILLARD I MILENIJ

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%
DONNA HARAWAY I GENETSKI MODIFICIRANA HRANA

george myerson

DONNA HARAWAY I GENETSKI MODIFICIRANA HRANA

Price: 39,00 kn
Internet price: 11,70 kn

Discount: 70%
NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

dave robinson

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

Price: 39,00 kn
Internet price: 31,20 kn

Discount: 20%
LYOTARD I NELJUDSKO

stuart sim

LYOTARD I NELJUDSKO

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%